Handelsbetingelser

Falen Blomster’s salgs- og leveringsbetingelser

Er gældende, hvis de ikke er fraveget ved skriftlig aftale.

1. Tilbud – ordrebekræftelse:

1.1. Alle tilbud afgives af Falen Blomster uden forbindende indtil Falen Blomsters afgivelse af skriftlig ordrebekræftelse.

1.2. Falen Blomster forbeholder sig ret til ikke at udføre en ordre eller bestilling, hvis Falen Blomster skønner, at kunden ikke har opgivet korrekte oplysninger om sig selv eller modtageren.

1.3. Falen Blomster forbeholder sig endvidere ret til ikke at udføre en ordre eller bestilling, hvis kunden har ubetalt forfalden saldo, eller hvis Falen Blomster skønner bestillingen overskrider et økonomisk forsvarligt niveau.

2. Priser:

2.1. Er andet ikke aftalt, er alle priser dagspriser i DKK.

2.2. Alle priser er inklusiv merværdi (moms) og evt. forbrugsafgifter.

2.3. Alle priser er afgivet med forbehold for ændringer i indkøbspriser, lønninger, afgifter og afgiftslignende beløb, arbejdsmarkedsbidrag, valutakurser og/eller andre forhold uden for Falen Blomsters kontrol.

3. Betalingsbetingelser:

3.1. Betaling erlægges netto kontant ved leveringen, medmindre andet er aftalt.

3.2. Morarente, som angivet på fakturaen, beregnes pr. påbegyndt måned ved for sen betaling, fra den i fakturaen anførte forfaldsdag.

3.3. Betaling ved modregning kan kun ske med modkrav, som Falen Blomster i forvejen har anerkendt.

4. Levering:

Levering sker fra Falen Blomster, eller anden samarbejdspartner, inden- eller udenlandsk blomsterforretning, hvis ikke andet er aftalt. Falen Blomster vælger bud, med mindre andet er aftalt.

5. Leveringsomfang:

5.1. Leveringen omfatter kun de i ordren afgivne bestillinger og ydelser.

5.2. Information i billeder og internetsite er således kun retningsgivende og ikke bindende for Falen Blomster.

5.3. Enhver bestilling udføres under forbehold af evt. importbevilling, strejke, transportuheld, lockout og force majeure, herunder materialemangel, utilstrækkelig arbejdskraft og lignende vanskeligheder, som ikke kun kan afhjælpes mod uforholdsmæssigt store omkostninger. Falen Blomster skal snarest muligt meddele sådanne forholds indtræden.

6. Indpakning:

6.1. Falen Blomster emballerer alle varer i Falen Blomsters standardindpakning (cellufan eller papir).

6.2. Ved specialindpakning debiteres kunden for indpakningen.

7. Returnering:

7.1. Standardvarer: Returnering af blomster og andre varer i ubrugt og ubeskadiget stand kan kun finde sted ved henvendelse i forretningen, den først kommende hverdag, eller efter forudgående aftale herom og kun inden tre dage efter levering. Efter Falen Blomsters godkendelse af varens stand krediteres køberen fakturabeløbet.

7.2. Special varer: Kan ikke returneres.

8. Fejl, mangler og reklamation:

8.1. Synlige fejl og mangler skal reklameres senest første hverdag efter leveringen. Ved senere reklamation er køber afskåret fra at gøre fejlen gældende.

8.2. Eventuel garanti gælder aldrig følger af naturligt slid og overlast, anvendelse af uegnede vedligeholdelsesmaterialer, mangelfuld pasning eller tilsidesættelse af forskrifter.

9. Data og personlig information:

9.1 Falen Blomster registrerer oplysninger afgivet pr. telefon, fax, via internet eller E-mail. Falen Blomster logger IP-adresser ved bestilling, via internet eller E-mail. Falen Blomsters personale har adgang til alle oplysninger afgivet til Falen Blomster.

9.2 Falen Blomster anvender afgivende oplysninger til at udføre bestillingen og ikke andet. Afgivne e-mail adresser bruges ikke til uopfordrede e-mails, og videregives ikke til tredjepart. Oplysninger afgivet til Falen Blomster opbevares i 5 år.

Kontakt

FALEN 42, 5000 ODENSE C
TELEFON

+45 66 12 26 85

EMAIL: SALG@FALENBLOMSTER.DK

TOP